Glasvezel in buitengebied Oostelijk en Zuidelijk Flevoland: Greenet wil voortrekkersrol spelen

18-7-2018

Greenet heeft kennisgenomen van de wens van de Provincie Flevoland om samen met de gemeenten in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te komen tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Greenet is in dit gebied al enkele jaren actief met diverse breedbandnetwerken gebaseerd op de meest moderne draadloze technologie. Met deze netwerken worden al enkele jaren honderden klanten voorzien van een breedbandverbinding.

Ondanks dat Greenet groot vertrouwen heeft in de toekomstvastheid van haar draadloze netwerken waarin zij nog continu investeert, verwelkomt zij het initiatief van de Provincie. Mocht Provinciale Staten van Flevoland op 18 juli besluiten om middelen te reserveren ter medefinanciering van de uitrol van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland, dan wil Greenet gezien haar huidige rol en positie in Flevoland daar een voortrekkersrol in spelen.

Dit betekent dat Greenet alles in het werk zal stellen om te komen tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied, indien dit vanuit bedrijfseconomisch perspectief mogelijk is. Greenet zal daarvoor in overleg treden met alle betrokken partijen: Provincie en gemeenten, Greenet klanten en bewoners en bedrijven in het buitengebied.

Vooruitlopend op de besluitvorming van Provinciale Staten, is Greenet al gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om op een zo efficiënt mogelijke wijze tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland te komen. Hiertoe zal voortgebouwd worden op de huidige samenwerking met Huijbregts Automatisering in Dronten en deze verder uitbreiden.

De aanleg van glasvezel is niet vanzelfsprekend. Alle betrokken partijen zullen aanzienlijke investeringen moeten doen en de nodige inspanning moeten leveren om de lastige business case mogelijk te maken. Maar we gaan die uitdaging in de komende periode graag aan!

Het zal enige maanden duren voordat er meer duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de aanleg van glasvezel en eventuele vervolgstappen. Greenet zal zich pro-actief opstellen in het traject met de provincie en gemeenten.

Over Greenet

Greenet is een aanbieder van breedbandinternet voor het buitengebied in Nederland. Greenet gebruikt onder meer de meest moderne draadloze technologie om mensen in het buitengebied een alternatief te bieden voor de huidige slechte verbindingen via de vaste lijn. Greenet biedt breedband internet en diensten aan met eigen netwerken verspreid door Nederland.

Pilot Limburg

16 april 2018

We hebben voorbereidingen getroffen om in de mast van Alticom in Eijs onze apparatuur te plaatsen. Helaas laat het leveren van de apparatuur iets langer op zich wachten dan wij hadden ingeschat. Wij verwachten dat dit nog enkele weken duurt en informeren u dan over de start van de pilot

Hoeksche Waard

16 april 2018

We hebben helaas niet het benodigde minimum aantal klanten behaald. Toch willen we zoeken naar een oplossing om in de hele Hoeksche Waard in samenwerking en overleg met betrokken partijen tot een oplossing te komen. We verwachten u hierover begin juni verder te kunnen informeren.

Aanleg netwerk Goeree Overflakkee

16 april 2018

De voorbereidingen voor de aanleg van het netwerk zijn in volle gang. Er zijn frequenties aangevraagd . De eerste fase van de bouw bestaat uit het plaatsen van een opstelpunt in een mast in Stellendam. Dit gedeelte van het netwerk zal naar verwachting aan het begin van de zomer gerealiseerd worden. Het overige gedeelte van het netwerk wordt in de tweede helft van het jaar opgeleverd.

Aanleg netwerk op Goeree-Overflakkee

Persbericht

Baarn, 10-1-2018

VRAAGBUNDELING GOEREE-OVERFLAKKEE SUCCESVOL AFGEROND, AANLEG NETWERK VAN START

Greenet heeft in de afgelopen weken op Goeree-Overflakkee een vraagbundeling georganiseerd voor de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de gemeente. Deze vraagbundeling is succesvol verlopen. Greenet zal dan ook op korte termijn starten met de aanleg van het netwerk voor het buitengebied.

De vraagbundeling is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-Overflakkee en vindt plaats in samenwerking met de lokale internetaanbieder Draadloos Goeree die op de kop van het eiland reeds een operationeel wifi netwerk heeft.

Greenet zal voor de aanleg van het netwerk op een tweetal locaties antennes installeren waarmee een zo volledig mogelijke dekking zal worden gecreëerd . Greenet bouwt haar netwerken op basis van de 4.5G LTE techniek. Naar verwachting zal het netwerk voor de zomer operationeel zijn.

Strategische samenwerking Greenet en DELTA

Persbericht

Middelburg, 7 oktober 2016

Breedband internet in Zeeuwse buitengebieden Strategische samenwerking Greenet en DELTA

Huishoudens en bedrijven in het landelijke Zeeuwse gebied (ook wel buitengebied) kunnen binnenkort ook internetten via een betrouwbare breedbandaansluiting. Greenet en DELTA gaan een strategische samenwerking aan door hun netwerken te combineren.

Na de succesvolle pilot met het aanbieden van breedbanddiensten in een buitengebied van de gemeente Sluis eind vorig jaar, wordt de samenwerking op korte termijn uitgebreid in andere gebieden van Zeeland. Beide bedrijven versterken elkaar door netwerken en faciliteiten efficiënt aan elkaar te koppelen. DELTA levert de glasvezelkabel waarop het draadloze netwerk van Greenet wordt aangesloten. Greenet is daarmee de leverancier van breedbandverbindingen aan klanten.

Bart Heinink, Directeur van Greenet “Het uitgebreide glasvezelnetwerk dat DELTA heeft in de provincie Zeeland voorziet een groot aantal inwoners van internet en telefonie. Met de inzet van de modernste draadloze (TD-LTE) technologie van Greenet kunnen ook de bewoners en bedrijven in het buitengebied van deze diensten gebruik maken.”

Harko Buringh, Manager Business Unit Retail: “Door de krachten te bundelen zorgen we samen voor de oplossing van een betrouwbare internetaansluiting in de Zeeuwse buitengebieden. Dit past uitstekend bij onze ambitie om alle Zeeuwen met elkaar te verbinden.”

In eerste instantie profiteren de bewoners in de gemeente Sluis van de samenwerking. Op korte termijn volgen ook andere gebieden in Zeeland.


Noot voor de redactie:
Over Greenet
Greenet is een aanbieder van breedbandinternet voor het buitengebied in Nederland. Greenet gebruikt onder meer de meest moderne draadloze technologie om mensen in het buitengebied een alternatief te bieden voor vaste lijnen. Greenet biedt breedband internet en diensten aan met eigen netwerken verspreid door Nederland en biedt hier een volwaardig alternatief voor een internetaansluiting via vaste netwerken als kabel, adsl of glasvezel.

Over DELTA
DELTA levert energie, energie- en infradiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: enerzijds door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. Anderzijds speelt DELTA een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland. DELTA brengt mensen samen. Dat doen we door het aanbieden van producten en diensten, door onze betrokkenheid bij maatschappelijke projecten en door sponsoring. DELTA verbindt zo als werkgever, als leverancier en als maatschappelijke partner. Op de zakelijke markt is DELTA actief op het gebied van energie en digitale dienstverlening.

DELTA N.V.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Greenet, Bart Heinink, Oprichter Greenet, telefoon 035 - 76 31 131

DELTA N.V., Tim Brouwer, Woordvoerder Energie & Multimedia, telefoon 06 – 51 79 15 65 Correspondentieadres: Postbus 5048, 4330 KA Middelburg
Hoofdkantoor: Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg
e-mail: persvoorlichting@DELTA.nl / website: www.DELTA.nl

Greenet start vraagbundeling in gemeente Sluis

Datum: 16-02-2016

In de afgelopen maanden heeft Greenet samen met de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis en Delta een pilot uitgevoerd met breedbandinternet in de omgeving van Cadzand-Bad. Deze pilot is succesvol verlopen en heeft er toe geleid dat Greenet voornemens is om ook de overige buitengebieden van de gemeente Sluis te voorzien van breedbandinternet.

Greenet werkt door middel van vraagbundeling, deze is op 16 februari 2016 van start gegaan en loopt tot en met vrijdag 18 maart 2016. Indien u zich inschrijft binnen deze periode, dan ontvangt u de eerste drie maanden 50% korting op de abonnementskosten en 25% korting op de eenmalige aansluitkosten.

Meer informatie vindt u op de vraagbundelingspagina voor de gemeente Sluis


Interview NLkabel met Greenet

Datum: 28-11-2015

Afgelopen week heeft NLkabel - de vereniging van Nederlandse kabelbedrijven - op haar website een interview met Greenet gepubliceerd.

Het gehele artikel is hier te lezen: Grote vraag naar vast-draadloos breedband in buitengebied.