Sectoren

Logistiek

Mobile private networks
Home Sectoren Logistiek

Grote logistieke centra (warehouses) bevatten een grote diversiteit aan artikelen, soms van verschillende opdrachtgevers. Snelle toegang tot verschillende artikelen en een accurate voorraadbeheersing zijn van vitaal belang.

Door de grote hoeveelheid staal en ijzer in de constructie van deze gebouwen, is het gebruik van wifi in sommige gevallen een operationele uitdaging. Ook publieke mobiele netwerken kennen om dezelfde reden vaak onvoldoende dekking in de centra, waardoor ook deze netwerken onvoldoende stabiliteit kunnen bieden. Een geoptimaliseerde instelling van de vele wifi-accesspoints is cruciaal om de goede werking van verschillende kritische toepassingen, zoals het gebruik van handscanners, te kunnen garanderen.

Een MPN biedt hier de oplossing. Met slechts een beperkt aantal accespoints wordt een compleet dekkend netwerk gebouwd dat integraal onderdeel uitmaakt van het bestaande LAN-netwerk, met directe toegang tot de noodzakelijke bedrijfsapplicaties. Het MPN levert een stabiel en betrouwbaar netwerk en garandeert een optimale dekking. Mobiele technologie biedt door het gebruik van simkaarten een makkelijk beheersbare, beveiligde en geëncrypte toegang tot het netwerk.

Heb je interesse in een Mobile Private Network?

Neem contact met ons op